बोलकी एक गोष्ट !!! 😊

अबोल या नात्याची
बोलकी एक गोष्ट आहे
मनातल्या भावनेस
शब्दांचीच एक साथ आहे

नजरेस एक ओढ
भेटीस आतुर आहे
मिटल्या पापण्यात
ओघळते अश्रू आहे

मला सांग ना
हे अंतर कोणते आहे
तुझ्या विरहात
कोणती हुरहूर आहे

नकोस जाऊ दुर
मनात एक सल आहे
तुझ्या असण्याचे
भास होत आहे

शब्दांचीया सवे
मी तुलाच शोधतो आहे
अबोल या नात्यास तेव्हा
पुन्हा बोलतो आहे

येशील परतुनी तू
हे शब्द सांगत आहे
माझ्या सवे राहून
तुलाच आठवते आहे

कसे हरवले हे नाते
वाऱ्यास पुसतो आहे
आठवणीच्या या जगात तुला
दाही दिशा शोधतो आहे

अबोल या नात्याची
बोलकी एक गोष्ट आहे !!!

✍योगेश खजानदार

Advertisements

स्वतः स शोधताना ..!! Women’s Day

आज जागतिक महिला दिनानिमित्त एक स्त्री आपलं वेगळेपण शोधायला निघाली. कधी ती एक लहान मुलगी होऊन आपल्याच बाबांना भेटली , कधी एक युवती होऊन सासरी जाणाऱ्या स्वतः ला भेटली, तर कधी आई होऊन आपल्या मुलांना भेटली , जणू स्वतः ला आरश्यात पाहून आली .. एक स्त्री आज मुक्त फिरून आली. आपलं स्त्रित्व जगून आली .. अगदी मनापासून …

स्वतःस शोधताना…!!!

#Yks

माझ्यातल्या “मी” ला
शोधायचं आहे मला
मी एक स्त्री आहे
खूप बोलायचं आहे मला

मी जननी आहे मी मुलगी आहे
तरी स्वत:ला पहायचं आहे मला
कधी पंख पसरून या नभात
मुक्त फिरायच आहे मला

कधी क्षणास फिरवून
बाबांची परी व्ह्यायच आहे मला
त्या हसऱ्या परीला
काही बोलायचं आहे मला

शोधता शोधत कधी उगाच
हरवायच आहे मला
सासरी चाललेल्या माझ्या डोळ्यातील
अश्रू पाहायचे आहेत मला

ममत्व माझे पाहताना
माझ्या बाळास बोलायचं आहे मला
आई म्हणून घडवताना
माझ्या मिठीत घ्यायचे आहे मला

एक स्त्री शोधताना
माझेच भेटले मी मला
कधी मुलगी होऊन , कधी आई होऊन
आरश्यात पाहिले मी मला

बायको म्हणून जगताना
शोधू कसे मी मला
माझा मधल्या स्त्रीला
वेगळे पाहू कुठे मी मला??

✍ योगेश खजानदार

जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना खुप खुप शुभेच्छा !!! 😊😊😊😊🙏🙏🙏

एक online प्रेम ..!!

सकाळी उठल्या बरोबर
पहिला message तुलाच करायचे
तुझीच पहिली आठवण यावी
हे शब्दात मांडायचे

Good morning ते Good night
खूप काही बोलायचे
या मधे कसे आणि कधी
सारे दिवस छान जायचे

काही घडलच नवीन तर
पहिलं तुला सांगायचे
Sad आणि happy मध्ये
किती भाव बदलायचे

नव्हतं रे करमत मला
तुला खूप बोलू वाटायचे
तुझ्या सवे सतत
गप्पा मारू वाटायचे

जमलच कधी तर
भेटायला ही यायचे
पण chat वर बोलते इतकं
बिंधास्त बोलण नाही व्हायचे

कधी वेळ गेली
मलाच न कळायचे
रात्रीचे 12 वाजले तरी
तुलाच बोलू वाटायचे

पण हे प्रेम होते की फक्त मैत्री
मलाच न कधी कळायचे
पण तुझ्या सवे सतत
खूप बोलू वाटायचे

आज पुन्हा मेसेजेस पाहताना
तुला खुप miss करायचे
तुटलेल्या नात्यात
तुला उगाच शोधत राहायचे

कधी कळलेच नाही
तुझ्यात हरवून जायचे
तुझ्या निघून जाण्याची भीती
मनात लपवून असायचे

हे नात होते की एक आभास
मनास मी पुसायचे
संपले आहे नाते तरी
मनास कसे सांगायचे

सांग आता तू मला
हे नाते मी कसे जपायचे
त्या ब्लॉक लिस्ट मधे आहे
पण मनातून कसे विसरायचे ??

तूच सांग ना ???

✍योगेश खजानदार

मन माझे…!!

आज खुप दिवसांनी कविता पोस्ट करतोय .. नक्कीच तुम्हाला आवडेल..

मन माझे …!!!

#Yks

मन माझे आजही तुझेच गीत गाते
कधी त्या नजरेतून तुलाच पाहत राहाते
शोधते कधी मखमली स्पर्शात
तुझ्याचसाठी झुरते
मन वेडे आजही तुझीच वाट पाहते

कधी वाऱ्यास तुझाच मार्ग ते पुसते
कधी उगाच स्वतःस हरवून जाते
मनातल्या तुला आठवून
उगाच ते टिपूस गाळत राहते

भास तुझा आणि आभास कसा न कळते
तुझ्याच सोबत वेडे मन हे फिरते
जुन्या पानात, हरवलेल्या क्षणात
पुन्हा पुन्हा मन तुलाच पाहत राहते

ह्रुदयात फक्त नाव तुझेच असते
विसरावे म्हटले तरी पुन्हा पुन्हा ते आठवते
कधी पाहिले या हृदयात तरी
तुझ्याचसाठी ते जगते
हे प्रेम आजही तुझ्यावरच करते

सांग सखे तू अबोल आज का राहते
तुलाच बोलण्या हे वेडे मन सांगते
कधी त्या नजरेतून तुलाच पाहते
मन माझे आजही तुझेच गीत गाते..!!
-योगेश खजानदार

#मी_आणि_माझ्या_कविता

yogeshkhajandar.blogspot.com

पांथस्थ…!!

वाऱ्यास पुसूनी ती वाट पुढची
त्या सावलीतला मी एक पांथस्थ
हवी थोडी विश्रांती नी घोटभर पाणी
पुढच्या प्रवासास मी आहे सज्ज

कधी भेटे कोणी ,कधी मी हरवूनी
माणसातला मी उरतो इथे फक्त
वेगळे वेष दिसूनी, वेगळी भाषा बोलूनी
आठवणींचा पसारा राहतो आहे एक

कित्येक पावले चालूनी, एकांती स्वतः स भेटूनी
रात्रितल्या चांदण्या ओळखतात मला फक्त
थकतात पावले दोन्ही, डोळ्यात आहे पाणी
मागे वळून पाहताना होतात मग ते व्यक्त

खचते मन जेव्हा, पावले अबोल राहतात तेव्हा
पुढच्या वाटेस दोष देत, भांडतात तेव्हा ते शब्द
तरी चालतं जाताना, नव्या वाटेस भेटताना
विसरून जाते मन लगेच ते सारे दुःख

हा प्रवास माझा असा, सांगावा तरी कसा
वाटा बोलतात आणि मी ऐकतो त्यास फक्त
जणू चालत राहावे , अनुभव घेत राहावे
कारण, त्या सावलितला मी एक पांथस्थ
✍ योगेश खजानदार

माणूस म्हणुन…!!!

शोधायचं आहे आज
माझेच एकदा मला
कधी कोणत्या वळणावर
भेटायचं आहे मला

कधी अनोळखी होऊन
विचारायचं आहे मला
कधी हरवलेल्या विचारात
पहायचं आहे मला

नसेल चिंता कशाची
मुक्त फिरायच आहे मला
बांधलेल्या हातास आता
सोडायचं आहे मला

आपल्यात आपण, सगळ्यात सगळे
अस्तित्व पाहायचे आहे मला
वेगळं होऊन या दुनियेत
जगायचं आहे मला

मी ,माझा , माझ्यात मीच
कोण आहे बघायचं आहे मला
कधी स्वतःस भेटून एकदा
विचारायचं आहे मला

उधळून, फेकून, जाळून ही
ही लखतर फेकायची आहेत मला
माणूस म्हणून या जन्मात
जगायचं आहे मला

हो !!माणूस म्हणून या जन्मात
जगायचं आहे मला !!!
✍योगेश खजानदार

अबोल राहून…!!

“अबोल राहून खूप काही बोलताना तिच्याकडे फक्त बघतच रहावं तिच्या प्रत्येक नखऱ्याला डोळ्यात फक्त साठवून घ्यावं नसावी कसली भीती तिला तिच्यासारखं आपणही बिंधास्त रहावं अल्लड प्रेमाची भावना समजून घेताना उगाच आपणही हरवून जावं ओढ असावी ही मनात तिच्या तिने ते नजरेत बोलून दाखवावं मी मात्र उगाच शोधताना मनात माझ्या तिला पहावं असे हे नाते मनाचे नेहमीच नव्याने तिने फुलवाव कधी हसू कधी रडु पण सतत माझ्या सोबत रहाव कितीदा भेटाव तिला तरी पुन्हा पुन्हा त्या वाटेवर जावं तिच्या येण्याकडे तेव्हा नजर लावून पहात रहावं…!!” ✍योगेश खजानदार