मैत्री ..✍(friendship Day Special)

“हक्काने भांडावं असं
कोणीतरी हवं असतं
हक्काने बोलावं असं
कोणीतरी जवळ लागतं

कोणीतरी अलगद आपल्या
जीवनात तेव्हा येत असतं
मित्र असे त्या नात्यास
नाव ते मग देत असतं

दुःखात आपले अश्रू पुसायला
कायम ते सोबत असत
सुखात मात्र आनंदाने नाचायला
सर्वांच्याही पुढे असतं

एक नात मैत्रीचं हे
आयुष्य सार व्यापून टाकत असतं
कधी पावसात सोबती तर
कधी उन्हात सावली होत असतं

न राहवून आठवणीत
खूप काही बोलत असतं
लांब राहूनही हे नात
सतत साथ तेव्हा देत असतं..!!”

✍योगेश

Published by

YK'S

लेखक

One thought on “मैत्री ..✍(friendship Day Special)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.