आठवण

Advertisements

कुटुंब

नको पैसा , नको बंगला
मला फक्त सुख हवं
छोट्याश्या घरात माझ्या
एक हसर कुटुंब हवं

नसेल कोणती हाव त्यास
मिळेल त्यात समाधानी हवं
आलेच अश्रू डोळ्यात तरी
अलगद ते पुसणार हवं

छोट्या छोट्या गोष्टीतही
खूप आनंद घेणार हवं
असेल गरीबी घरात माझ्या
मनाने ते खूप श्रीमंत हवं …!!

छोट्याश्या घरात माझ्या
एक हसर कुटुंब हवं ..!!

✍योगेश

भिंत…(मनाची)

एक भींत आहे आता, तुझ्या आणि माझ्या मध्ये

तू मला दिसत नाहीस, आणि तुलाही मी नाही
तुझ्या डोळ्यातले अश्रू मला दिसत नाहीत
आणि माझ्या चेहऱ्यावरचे भावही, तुला दिसत नाहीत
आवाज ही तुझा मला ऐकू येत नाही
आणि तुझ्या हृदयासही माझे बोलणे कळत नाही

कारण , ती भिंत आहे तुझ्या आणि माझ्या मध्ये
जी आपल्याला पाहूच देत नाही

अंतर मला तुझे कळले नाही, दुरावा माझा तू कधी पाहिला नाही
भिरभिरणाऱ्या डोळ्यास आता, त्या खडकाशिवाय काही दिसत नाही
एकांत बोलतो तुला माझ्या गोष्टी , माझ्याही स्वप्नातून तू जात नाहीस
तरीही तुला मला बोलवत नाही , आणि माझेच मला शब्द बोलू देत नाहीत

कारण , ती भिंत आहे तुझ्या आणि माझ्या मध्ये
जी आपल्याला बोलूच देत नाही

कळतंय तुलाही तू राहू शकत नाही,
उमगतयं मलाही तुझ्या विरहात मी जगू शकत नाही
श्वास प्रत्येक तुझा, माझेच नाव घेतल्या शिवाय राहत नाही
आणि माझ्या जगण्याला, तुझ्या शिवाय अर्थ नाही

पण , ती भिंत आहे तुझ्या आणि माझ्या मध्ये
जी आपल्याला भेटूच देत नाही

कोणती सल तुझ्या मनात आहे, मला कळत नाही
कोणते राग माझ्या मनात आहेत, तुला दिसत नाहीत
विचारावे म्हटले तरी, तू बोलत नाहीस,
सांगावे म्हटले तरी ,मी ऐकत नाही
समज गैरसमज यांच्यात नातेच टिकत नाही
जोडावे म्हटले तरी, त्यास दोघेही भेटत नाहीत

कारण , ती भिंत आहे तुझ्या आणि माझ्या मध्ये
जी आपल्याला नातं कळूच देत नाही..!!

✍योगेश खजानदार

बाबा ..!! Father’s day..

Father’s day special …

तुमच्या बद्दल लिहिताना
कित्येक विचार येतात बाबा
आणि प्रत्येक शब्द मला
कित्येक भाव सांगतात

माझ्या पहिल्या श्वासा सोबत
तुम्ही खूप बोललात ना बाबा
पण माझं बालपण आजही
तुमच्या कित्येक आठवणी सांगतात

कधी माझ्यासाठी करताना
किती कष्ट केले तुम्ही बाबा
आणि ते माझे कित्येक क्षण
तुमच्याच सोबत रमून जातात

माझ्या स्वप्नांना नेहमी
तुमच्या डोळ्यात पाहताना बाबा
पण माझ्या स्वप्नांना आजही
तुमचेच आदर्श असतात

मला घडवताना तुम्ही
स्वतःस झिजवलात ना बाबा
पण माझे यश आजही
तुमच्या शिवाय अपूर्ण असतात

किती लिहावे आज
तुमच्याच साठी बाबा
माझ्या कित्येक भावना तरी
अव्यक्तच राहतात

✍योगेश खजानदार