एक online प्रेम ..!!

सकाळी उठल्या बरोबर
पहिला message तुलाच करायचे
तुझीच पहिली आठवण यावी
हे शब्दात मांडायचे

Good morning ते Good night
खूप काही बोलायचे
या मधे कसे आणि कधी
सारे दिवस छान जायचे

काही घडलच नवीन तर
पहिलं तुला सांगायचे
Sad आणि happy मध्ये
किती भाव बदलायचे

नव्हतं रे करमत मला
तुला खूप बोलू वाटायचे
तुझ्या सवे सतत
गप्पा मारू वाटायचे

जमलच कधी तर
भेटायला ही यायचे
पण chat वर बोलते इतकं
बिंधास्त बोलण नाही व्हायचे

कधी वेळ गेली
मलाच न कळायचे
रात्रीचे 12 वाजले तरी
तुलाच बोलू वाटायचे

पण हे प्रेम होते की फक्त मैत्री
मलाच न कधी कळायचे
पण तुझ्या सवे सतत
खूप बोलू वाटायचे

आज पुन्हा मेसेजेस पाहताना
तुला खुप miss करायचे
तुटलेल्या नात्यात
तुला उगाच शोधत राहायचे

कधी कळलेच नाही
तुझ्यात हरवून जायचे
तुझ्या निघून जाण्याची भीती
मनात लपवून असायचे

हे नात होते की एक आभास
मनास मी पुसायचे
संपले आहे नाते तरी
मनास कसे सांगायचे

सांग आता तू मला
हे नाते मी कसे जपायचे
त्या ब्लॉक लिस्ट मधे आहे
पण मनातून कसे विसरायचे ??

तूच सांग ना ???

✍योगेश खजानदार

Advertisements

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

3 thoughts on “एक online प्रेम ..!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.