बाबा

बाबा मनातल थोडं
आज सांगायचं आहे
बस जरा थोडा वेळ
तुझ्याशी बोलायच आहे

किती कष्ट करशील
हा संसार चालवशील
माझ्या सुखासाठी का
दिनरात राबशील

दोन घटका स्वतःसाठी
कधी न राहशील
माझ्या स्वप्नांना
तुझ्या डोळ्यांत पाहशील

काटकसर करून
मला भरपूर देशील
स्वतः साठी मात्र
काही न घेशील

रात्री उशिरा घरी
सकाळी लवकर जाशील
आपली भेट न होताच
दिवस असेच जातील

बाबा तुझ्या कष्टाचे
स्वप्न पुर्ण होतील
मी जे घडलो
घडविणारा तु होशील

बस जरा बाबा
थोड बोलायचं आहे

-योगेश खजानदार

Advertisements

Published by

Yogesh khajandar

लेखक

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.